Adatkezelési tájékoztató

 

 

Hatályos 2018. május 25. -tőlCég megnevezése: Protect Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(Továbbiakban Protect Invest Kft.)

Cím: 9300 Csorna, Nap u. 12.
Iroda: 9300 Csorna, Thököly u 16.
Tel.: +36-70/3395-222


A Protect Invest Kft. elkötelezett amellett, hogy a vele kapcsolatba lépő érintettek adatait védje és megfelelően tájékoztassa személyes adataik kezeléséről.

Cégünk 2008 óta elsősorban tűz- és munkavédelmi szolgáltatásokkal foglalkozik. Emellett számos adattal rendelkezünk egyéb tevékenységünkből kifolyólag. Ilyenek, mint: adatvédelmi szabályzat készítése, HACCP rendszer kiépítése, gépjármű értékesítés és bérbeadás, gépjármű biztosítások kötése, termékdíj bevallás, kereskedelmi tevékenység.

Adatkezelési tájékoztatónk az alábbi pontokat tartalmazza:

• Adatkezelési tájékoztatónkban ismertetjük, hogy mi jogosítja fel a Protect Invest Kft -t az adatok kezelésére (jogalap)
• milyen adatokat kezelünk
• milyen célból kezeljük az adatokat
• mire használjuk fel (adatkezelés célja)
• mennyi ideig kezeljük az adatokat (adatkezelés időtartama)
• veszünk - igénybe adatfeldolgozót
• kik ismerhetik meg az adatokat
• az érintettek adataikkal kapcsolatban milyen jogokat gyakorolhatnak
• milyen jogorvoslati lehetőségekkel élhetnek.

Ezek az információk attól függően különbözőek lehetnek, hogy az adatokat az érintett milyen célból adta meg.
Az ügyfeleink által kötött megbízási szerződésünk tartalmazza- 2018 január óta- az adatkezelésre vonatkozó adatokat. A személyes adatok és a cégek részletes adatainak megadásához az ügyfél hozzájárulása szükséges, illetve adataik további kezeléséhez is.


Ki jogosult a Protect Invest Kft-nél az adatok kezelésére?

  Adatkezelők:

  1. Név: Gábor Zoltán
      Beosztása: ügyvezető igazgató
      Tel.: +36-70/3395-222
      Email: protect.invest@gmail.com

  2. Név: Gábor-Petrovics Katalin
      Beosztása: ügyvezető igazgató
      Tel: +36-30/3000-604
      Email: petrovicskitti66@gmail.com

Mi jogosítja fel a Protect Invest Kft. -t az adatok kezelésére? (jogalapok)

A Protect Invest Kft. szolgáltatásaihoz szükség van személyes és céges adatokra. Ilyenek, mint komplett tűz- és munkavédelmi dokumentáció összeállítása, oktatások szervezéséhez szükséges személyes adatok. Itt az adatok kezelése kizárólag saját cégünkön belül történik. Az érintett személyek hozzájárulnak adataik kezeléséhez.
Szerződések megkötéséhez szükség van a személyes adatokra is.
Harmadik személynek nem adjuk ki, csak abban az esetben, ha hatósági ellenőrzés zajlik.
Kereskedelemi tevékenység esetén személyes adatkezelés történik. Ezekkel az adatokkal (név, lakcím) rajtunk kívül kizárólag a Posta vagy futárszolgálat érintkezik, amely szükséges a küldemények eljuttatásához.

  Felhasznált jogalapok:

   - érintett hozzájárulásán alapul,
   - szerződéskötés teljesítéséhez szükséges,
   - jogi kötelezettség teljesítése érdekében,
   - harmadik fél jogos érdeke alapján.


Milyen adatokat kezelünk és milyen célból?

Mivel, ma már minden dokumentum összeállítás, iratok kezelése, kitöltése informatikai rendszeren keresztül történik, így rengeteg személyes adat áramlik a Protect Invest Kft.-hez. A munkák megkönnyítése céljából ezeket, az iratokat, dokumentumokat megőrizzük.

   - tűzvédelmi szolgáltatás
   - munkavédelmi szolgáltatással
   - munkabaleset kivizsgálása
   - munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás
   - elsősegélynyújtó tanfolyam szervezése
   - munkahelyi fokozott expozíció esetén személyes adatkezelés
   - hatósági ellenőrzéseken való cégképviselet
   - teljes körű cégképviselet, szerződött partnereinkkel
   - biztosításkötés
   - gépjármű értékesítés és bérbeadás
   - termékdíj bevallás
   - egyéb kereskedelmi tevékenység
   - foglalkoztatottak személyes adatai
   - munkaerő felvétel esetén kezelt személyes adatok
   - gépjármű ügyintézés
   - HACCP rendszer kiépítése
   - adatvédelmi szabályzat készítése
   - szerződések megkötése
   - árajánlat
   - posta, levelezés
   - kapcsolattartók személyes adatai
   - könyvelés, bérszámfejtés


Az egyes tevékenységekre vonatkozó személyes adatkezelés

1. Szerződéskötések

Az adatkezelés jogalapja: adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges és az érintett hozzájárul az adatkezeléshez.
Az adatkezelés célja: megbízási szerződéskötés, eseti szerződéskötés.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadásával.
Felhasznált adat: név, cím, telefonszám, email-cím.
Az adatkezelés időtartama: A szerződés megkötés napjától visszavonásig.
Az adatkezelés folyamata:
a.) az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) információkérés céllal        fordul az Adatkezelőhöz
b.) az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel

2. Árajánlat, ajánlatkérés

Az adatkezelés jogalapja: adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges és az érintett hozzájárul az adatkezeléshez.
Az adatkezelés célja: Az ajánlatkérő számára megfelelő ajánlat adása és kapcsolattartás.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadásával.
Felhasznált adat: név, telefonszám, email-cím.
Az adatkezelés időtartama: Az ajánlatkérés napjától visszavonásig.
Az adatkezelés folyamata:
a.) az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) ajánlatkérési kérés céllal fordul az Adatkezelőhöz
b.) az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel
c.) az Adatkezelő ajánlatot ad azon a módon, ahogy arról az érintettel megállapodott

3. Könyvelés, bérszámfejtés

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárul az adatkezeléshez, jogi kötelezettség alapján-2000 évi C tv a számvitelről
Az adatkezelés célja: Az alkalmazottak bérszámfejtése, könyvelés.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, személyes adatainak megadásával.
Felhasznált adat: név, cím, telefonszám, email-cím, anyja neve, születési hely/dátum, TAJ szám, adószám, lakcímkártya száma, személyi igazolvány száma, iskolai végzettséget igazoló dokumentum adatai, jogosítvány száma/adatai, aláírás, bankszámlaszám, gyermekekre vonatkozó adatok családi adókedvezmény érvényesítéséhez, oktatások dokumentálása.
Az adatkezelés időtartama: A szerződés megkötés napjától-visszavonásig
Az adatkezelés folyamata:
a.) az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) ajánlatkérési kérés céllal fordul az Adatkezelőhöz
b.) az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel
c.) az Adatkezelő ajánlatot ad azon a módon, ahogy arról az érintettel megállapodott

4. Banki adatok

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárul az adatkezeléshez. Jogos érdek.
Az adatkezelés célja: Utalás, kifizetés, bevétel.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép-személyes adatainak megadásával.
Az adatkezelés időtartama: A vásárlás, utalás, számlarendezés ellenőrzése alkalmával.
Felhasznált adat: név, cím, bankszámlaszám.
Az adatkezelés folyamata:
a.) banki utalások, kifizetések kivitelezése
b.) beérkezett kifizetések ellenőrzése

5. Gépjármű értékesítés

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárul az adatkezeléshez.
Az adatkezelés célja: A vevő számára megfelelő ajánlat adása és kapcsolattartás.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér, járművet vásárol/rendel- személyes adatainak megadásával.
Felhasznált adat: név, anyja neve, születési dátum, aláírás, cím, telefonszám, személyi igazolvány száma, lakcímkártya száma.
Az adatkezelés időtartama: Az eladás napján, illetve ügyintézés időszakában.
Az adatkezelés folyamata:
a.) az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) vásárlási céllal fordul az Adatkezelőhöz
b.) az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel
c.) az Adatkezelő ajánlatot/szerződést ad azon a módon, ahogy arról az érintettel megállapodott

6. Biztosításkötés

Az adatkezelés jogalapja: adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges és az érintett hozzájárul az adatkezeléshez.
Az adatkezelés célja: Az ajánlatkérő számára megfelelő ajánlat adása és kapcsolattartás.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér, szerződést köt- személyes adatainak megadásával.
Felhasznált adat: név, születési dátum, anyja neve, telefonszám, cím, email-cím, lakcím, személyi igazolvány szám, lakcímkártya száma.
Az adatkezelés időtartama: A szerződés megkötés napján, ügyintézés időszakában.
Az adatkezelés folyamata:
a.) az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) ajánlatkérési kérés céllal fordul az Adatkezelőhöz
b.) az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel
c.) az Adatkezelő ajánlatot ad azon a módon, ahogy arról az érintettel megállapodott

7. Kereskedelmi tevékenység során szükséges személyes adatok

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárul az adatkezeléshez.
Az adatkezelés célja: A vevő számára megfelelő ajánlat adása és kapcsolattartás.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér, terméket vásárol/rendel, személyes adatainak megadásával.
Az adatkezelés időtartama: A vásárlás alkalmával és a csomagküldés napjától-csomag átvételéig.
Felhasznált adat: név, cím, telefonszám, email-cím.
Az adatkezelés folyamata:
a.) az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) vásárlási céllal fordul az Adatkezelőhöz
b.) az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel
c.) az Adatkezelő ajánlatot ad azon a módon, ahogy arról az érintettel megállapodott

8. Posta, futárszolgálat

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárul az adatkezeléshez.
Az adatkezelés célja: A megrendelés eljuttatása a vevőhöz, kapcsolattartás.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér/terméket vesz/rendel- személyes adatainak megadásával.
Felhasznált adat: név, cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama: A csomagküldés napjától-csomag átvételéig.
Az adatkezelés folyamata:
a.) az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) vásárlási céllal fordul az Adatkezelőhöz
b.) az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel
c.) az Adatkezelő ajánlatot ad azon a módon, ahogy arról az érintettel megállapodott

9. Munkavédelmi szolgáltatás keretein belül szükséges személyes adatok

Az adatkezelés jogalapja: adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges és az érintett hozzájárul az adatkezeléshez. Az adatkezelés jogi előírás, vagy jogi kötelezettség alapján kötelező.-1993 évi XCIII törvény a munkavédelemről.
Az adatkezelés célja: megbízási szerződéskötés, eseti szerződéskötés, cégképviselet, munkavédelmi teljes körű szaktevékenység nyújtása.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadásával.
Felhasznált adat: név, beosztás, aláírás.
Az adatkezelés időtartama: A szerződés megkötés napjától visszavonásig, vagy eseti szerződés esetén a tevékenység napja.
Az adatkezelés folyamata:
a.) az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) információ kérés, céllal fordul az Adatkezelőhöz
b.) az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel
c.) az Adatkezelő ajánlatot ad, segítséget nyújt, azon a módon, ahogy arról az érintettel megállapodott

10. Oktatások szervezéséhez szükséges személyes adatok (elsősegélynyújtó tanfolyam, tűz-és munkavédelmi oktatás)

Az adatkezelés jogalapja: adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges és az érintett hozzájárul az adatkezeléshez
Az adatkezelés célja: megbízási szerződéskötés/eseti szerződéskötés alapján, cégképviselet, tűz-munkavédelmi szaktevékenység nyújtása.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadásával.
Felhasznált adat: név, beosztás, aláírás, születési dátum.
Az adatkezelés időtartama: A szerződés megkötés napjától visszavonásig, vagy eseti szerződés esetén a tevékenység napja.
Az adatkezelés folyamata:
a.) az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) információkérés, céllal fordul az Adatkezelőhöz
b.) az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel
c.) az Adatkezelő ajánlatot ad, segítséget nyújt, azon a módon, ahogy arról az érintettel megállapodott

11. Munkahelyi balesetkivizsgálás során felhasznált személyes adatok, egészségügyi dokumentáció (lelet, ambuláns lap, zárójelentés)

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárul az adatkezeléshez. Az adatkezelés jogi előírás, vagy jogi kötelezettség alapján kötelező. - 1993 évi XCIII törvény a munkavédelemről.
Az adatkezelés célja: megbízási szerződéskötés/eseti szerződéskötés alapján, cégképviselet, munkavédelmi szaktevékenység nyújtása.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadásával.
Felhasznált adat: név, TAJ szám, anyja neve, cím, születési dátum.
Az adatkezelés időtartama: A szerződés megkötés napjától visszavonásig, vagy eseti szerződés esetén a tevékenység napja.
Az adatkezelés folyamata:
a.) az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) információkérés, céllal fordul az Adatkezelőhöz
b.) az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel
c.) az Adatkezelő ajánlatot ad, segítséget nyújt, azon a módon, ahogy arról az érintettel megállapodott

12. Munkahelyi kockázatértékelés készítése

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárul az adatkezeléshez. Az adatkezelés jogi előírás, vagy jogi kötelezettség alapján kötelező- 1993 évi XCIII törvény a munkavédelemről.
Az adatkezelés célja: megbízási szerződéskötés/eseti szerződéskötés alapján, cégképviselet, munkavédelmi szaktevékenység nyújtása.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadásával.
Felhasznált adat: név, beosztás.
Az adatkezelés időtartama: A szerződés megkötés napjától visszavonásig, vagy eseti szerződés esetén a tevékenység napja.
Az adatkezelés folyamata:
a.) az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) információkérés, céllal fordul az Adatkezelőhöz
b.) az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel
c.) az Adatkezelő ajánlatot ad, segítséget nyújt, azon a módon, ahogy arról az érintettel megállapodott

13. Egyéni védőeszköz juttatási rend

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárul az adatkezeléshez. Az adatkezelés jogi előírás, vagy jogi kötelezettség alapján kötelező- 1993 évi XCIII törvény a munkavédelemről.
Az adatkezelés célja: megbízási szerződéskötés/eseti szerződéskötés alapján, cégképviselet, munkavédelmi szaktevékenység nyújtása.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadásával.
Felhasznált adat: név, beosztás.
Az adatkezelés időtartama: A szerződés megkötés napjától visszavonásig, vagy eseti szerződés esetén a tevékenység napja.
Az adatkezelés folyamata:
a.) az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) információkérés, céllal fordul az Adatkezelőhöz
b.) az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel
c.) az Adatkezelő ajánlatot ad, segítséget nyújt, azon a módon, ahogy arról az érintettel megállapodott

14. Fokozott expozíció során felhasznált személyes adatok, egészségügyi dokumentáció

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárul az adatkezeléshez. Az adatkezelés jogi előírás, vagy jogi kötelezettség alapján kötelező- 1993 évi XCIII törvény a munkavédelemről.
Az adatkezelés célja: megbízási szerződéskötés/eseti szerződéskötés alapján, cégképviselet, munkavédelmi szaktevékenység nyújtása.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadásával.
Felhasznált adat: név, TAJ szám, anyja neve, cím, születési dátum.
Az adatkezelés időtartama: A szerződés megkötés napjától visszavonásig, vagy eseti szerződés esetén a tevékenység napja.
Az adatkezelés folyamata:
a.) az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) információkérés, céllal fordul az Adatkezelőhöz
b.) az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel
c.) az Adatkezelő ajánlatot ad, segítséget nyújt, azon a módon, ahogy arról az érintettel megállapodott

15. Tűzvédelmi szolgáltatás keretein belül szükség esetén személyes adatok

Az adatkezelés jogalapja: adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges és az érintett hozzájárul az adatkezeléshez. Az adatkezelés jogi előírás, vagy jogi kötelezettség alapján kötelező- 1996 évi XXXI törvény a tűz elleni védekezésről, műszaki mentéről és a tűzoltóságról, OTSZ.
Az adatkezelés célja: megbízási szerződéskötés/eseti szerződéskötés alapján, cégképviselet, tűzvédelmi szaktevékenység nyújtása.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadásával.
Felhasznált adat: név, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama: A szerződés megkötés napjától visszavonásig, vagy eseti szerződés esetén a tevékenység napja.
Az adatkezelés folyamata:
a.) az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) információkérés/dokumentum összeállítás céllal fordul az Adatkezelőhöz
b.) az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel
c.) az Adatkezelő ajánlatot ad, segítséget nyújt, dokumentumot elkészít azon a módon, ahogy arról az érintettel megállapodott

16. Termékdíj bevalláshoz szükséges személyes adatok

Az adatkezelés jogalapja: adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges és az érintett hozzájárul az adatkezeléshez. Az adatkezelés jogi előírás, vagy jogi kötelezettség alapján kötelező.-2011 évi LXXXV törvény a környezetvédelmi termékdíjról.
Az adatkezelés célja: megbízási szerződéskötés/eseti szerződéskötés alapján, cégképviselet.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadásával.
Felhasznált adat: név, telefonszám, email-cím.
Az adatkezelés időtartama: A szerződés megkötés napjától visszavonásig, vagy eseti szerződés esetén a tevékenység napja.
Az adatkezelés folyamata:
a.) az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) információkérés, termékdíj bevallás elkészítése céllal fordul az Adatkezelőhöz
b.) az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel
c.) az Adatkezelő ajánlatot ad, segítséget nyújt, bevall azon a módon, ahogy arról az érintettel megállapodott

17. Munkaerő felvétel esetén személyes adatok kezelése, iskolai végzettség dokumentumai, motivációs levél

Az adatkezelés jogalapja: az érintett az adatkezeléshez hozzájárul. Az adatkezelő vagy egy harmadik személy jogos érdeke indokolja.
Az adatkezelés célja: szerződéskötés előkészítése, meghallgatás, elbeszélgetés, telefonos egyeztetés, alkalmazotti jogviszony létesítése, megbízási szerződés készítése.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadásával.
Felhasznált adat: név, cím, telefonszám, önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata, aláírás, születési dátum, fénykép.
Az adatkezelés időtartama: A pályázat kézhezvételétől- a meghallgatásig vagy a szerződés megkötés napjától visszavonásig.
Az adatkezelés folyamata:
a.) az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) információkérés/elbeszélgetés/felvétel céllal fordul az Adatkezelőhöz
b.) az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel
c.) az Adatkezelő ajánlatot ad, elbeszélget, szerződést köt azon a módon, ahogy arról az érintettel megállapodott

18. Hatósági tevékenység során cégképviselet

Az adatkezelés jogalapja: az érintett az adatkezeléshez hozzájárul. Az adatkezelő vagy egy harmadik személy jogos érdeke indokolja- 1993 évi XCIII törvény a munkavédelemről.,1996 évi XXXI törvény a tűz elleni védekezésről, műszaki mentéről és a tűzoltóságról, OTSZ.
Az adatkezelés célja: cégképviselet.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadásával.
Felhasznált adat: név, aláírás.
Az adatkezelés időtartama: A pályázat készítés időszakától-benyújtásig.
Az adatkezelés folyamata:
a.) az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) pályázat elkészítés céllal fordul az Adatkezelőhöz
b.) az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel
c.) az Adatkezelő ajánlatot ad, segítséget nyújt, azon a módon, ahogy arról az érintettel megállapodott

19. Gépjármű ügyintézés

Az adatkezelés jogalapja: adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges és az érintett hozzájárul az adatkezeléshez.
Az adatkezelés célja: gépjármű: forgalomba helyezés, honosítás, műszaki vizsgáztatás, eredetiség vizsga.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadásával.
Felhasznált adat: név, anyja neve, telefonszám, cím, születési dátum, adószám, személyi igazolvány szám, lakcímkártya szám, aláírás.
Az adatkezelés időtartama: A szerződés megkötés napjától visszavonásig, vagy eseti szerződés esetén a tevékenység napja.
Az adatkezelés folyamata:
a.) az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) ügyintézés kérés, céllal fordul az Adatkezelőhöz
b.) az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel
c.) az Adatkezelő ajánlatot ad, segítséget nyújt, azon a módon, ahogy arról az érintettel megállapodott


Meddig kezeljük az adatokat?

Mivel, ma már minden dokumentum összeállítás, iratok kezelése, kitöltése informatikai rendszeren keresztül történik, így rengeteg személyes adat áramlik a Protect Invest Kft.-hez. A munkák megkönnyítése céljából ezeket, az iratokat, dokumentumokat megőrizzük.
Számítógépes rendszerünk legalább 5 évig tárolja az adatokat.
Szerződött partnereinkkel minden adatot korlátlan ideig tárolunk, ami minkét fél érdekét szolgálja. Célja: visszakereshetőek a régebbi dokumentumok, frissíthetők.
Iratokat, külön erre a célra biztosított, elzárt szekrényben tároljuk legalább 5 évig.
Külön kérés esetén az adatokat megsemmisítjük, erről írásos dokumentáció készül.


Veszünk-e igénybe Adatfeldolgozót?

Igen, a Protect Invest Kft. adatfeldolgozói a következő beosztásban levő személyek:

   - könyvelő
   - foglalkozás- egészségügyi szakorvos


Ki ismerheti meg az adatokat?

Senki!
Harmadik személy nem láthat bele a Protect Invest Kft.-nél tárolt és felhasznált adatokba.

Az Adatkezelő kivételes esetben adja át a személyes adatokat más állami szervek számára:

1. az ügyfelet érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az ügyfél személyes adatait  tartalmazó iratok átadása
2. a rendőrség megkeresi a Hatóságot, és a nyomozáshoz az ügyfél személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri
3. hatósági ellenőrzések alkalmával


Mit tesz a Protect Invest Kft. az adatok biztonságos tárolásának érdekében?

Cégünk mozgásérzékelős, riasztó berendezéssel felszerelt irodában funkcionál. A riasztó jelszóval védett, minek kódját csak az ügyvezető ismer.
Papír alapú iratokat, erre a célra kijelölt, zárható szekrényben őrizzük. Lejárati időn túl (5év) az iratokat megsemmisítjük.
Informatikai rendszerünk jelszóval védett, külső szerver által nem látható. Cégünk több számítógéppel rendelkezik, ami egymással kommunikál, de mindenki csak a saját gépére, saját jelszóval tud belépni. Számítógépeink tűzfallal, vírusirtóval védettek.
Informatikai rendszerünk karbantartását és folyamatos modernizálását külső informatikus segítségével végeztetjük, aki a jelszavakat nem ismeri!
Biztonsági mentéseket külső winchesterre végezzük, amit elzárt helyen tartunk. Biztonsági mentést hetente végzünk és legalább 5 évig tároljuk.


Milyen jogaim vannak az adataimmal kapcsolatban? (érintetti jogok)

   - hozzájárulás visszavonása
   - hozzáférés (tájékoztatás) kérése
   - az adat helyesbítésének kérése
   - az adat törlésének kérése
   - az adatkezelés korlátozásának kérése
   - tiltakozás az adatkezelés ellen
   - automatizált döntéshozatal esetében emberi beavatkozás kérése
   - adatok hordozhatóságának kérése

Mi az adatvédelmi incidens?

Az adatvédelmi incidens lényegében a személyes adatok integritásának és bizalmas jellegének a sérülését jelenti. Tipikus példa: számítógép ellopása, ami személyes adatokat tárolt.

Adatvédelmi incidens esetén teendők

Adatvédelmi incidens esetén az illetékes felügyeleti hatóságnál (NAIH) bejelentés szükséges.
Az esetet rögzítenünk kell az „Adatvédelmi incidens nyilvántartó” dokumentációban. (Az Adatvédelmi Szabályzat melléklete tartalmazza)
Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.

Mikor nem kell bejelenteni az adatvédelmi incidenst a hatóságnak, illetve mikor nem kell az érintetteket közvetlenül értesíteni?

Ha az adatkezelő az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor a bejelentés mellőzhető. (Pl. Az adatkezelő által rossz címre küldött levél, úgy érkezik vissza, hogy nem kerül felbontásra, azaz a személyes adatokhoz nem fért hozzá illetéktelen személy.)


Hogyan élhetek jogaimmal?

Ha önnek panasza, kérése, kérdése van az adatkezeléssel, változtatásokkal kapcsolatban, ebben az esetben az alábbi lehetőségeket választhatja.

  Elérhetőségek

   Levélben: Protect Invest Kft. 9300 Csorna, nap u. 12.
   Telefonon: +36-70/3395-222 Gábor Zoltán (Adatkezelő)
   Személyesen: 9300 Csorna, Thököly u. 16.
   Emailben: protect.invest@gmail.com


Jogaim védelmében hova fordulhatok?

1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmei vannak a Protect Invest Kft. adatkezelésével kapcsolatban, vagy nem kíván panaszt tenni, hanem közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, abban az esetben:

   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

   Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
   Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5
   E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
   Honlap: www.naih.hu

2. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Lehetőség van továbbá arra is, hogy adatinak védelme érdekében bírósághoz forduljon. Ebben az esetben az ügyfél szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.

3. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak, e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt

 

A Tájékoztató felülvizsgálata, módosítása

 

Az adatkezelés körülményei időről-időre megváltozhatnak, illetve a Társaság bármikor dönthet arról, hogy a folyamatban levő adatkezelését új adatkezelési céllal egészíti ki, ezért a Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor módosítsa. A Társaság a jelen Tájékoztató módosításáról a Felhasználót email útján értesíti a Felhasználó által megadott email elérhetőségén, továbbá a Weboldalon a változásról tájékoztatást nyújt.

                                                                                                  Protect Invest Kft.


Felhasznált jogszabályok:


- 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

- 1996 évi XXXI törvény a tűz elleni védekezésről, műszaki mentéről és a tűzoltóságról.

- 2011 évi LXXXV törvény a környezetvédelmi termékdíjról.

- 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

- 2000 évi C tv a számvitelről

- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről .


Honlap készítés