Munkavédelem

 

A Munkavédelmi Törvény (1993. évi XCIII. törvény) végrehajtási rendelete, az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 2. számú melléklete ismerteti a munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának feltételeit. Minden munkáltatónak tevékenysége, veszélyességi besorolása és a munkavállalók létszáma alapján meghatározható, hogy kötelező-e munkavédelmi szakképesítésű személyt foglalkoztatni. Szakértőink a jogszabályban előírt óraszámban és létszámmal látják el a munkavédelmi szaktevékenységet, szükség szerint folyamatos elérhetőséggel, ügyelettel.

 

 • Cégek, vállalkozások munkavédelmi feladatainak teljes körű ellátása
 • Munkavédelmi szabályzat készítése, karbantartása, felülvizsgálata
 • Előzetes, ismétlődő, soron kívüli munkavédelmi oktatások megtartása
 • Teljes körű munkahelyi kockázatértékelés, kockázatelemzés készítése
 • Kémiai kockázatértékelés készítése
 • Biztonsági és Egészségvédelmi Terv készítése (BET)
 • Legionella kockázatbecslés készítése
 • MEBIR készítése
 • Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatok elvégzése
 • Időszakos biztonsági felülvizsgálatok elvégzése
 • Egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének meghatározása
 • Munkabalesetek teljes körű kivizsgálása
 • Munkaeszközök és technológiák soron kívüli ellenőrzése
 • Megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozása
 • Gépek üzembe helyezése
 • Hegesztőgépek időszakos felülvizsgálata
 • Elszívó berendezések időszakos felülvizsgálata
 • Létrák, állványok időszakos felülvizsgálata
 • Munkavédelmi szaktanácsadás

 

 

 

CÉGKÉPVISELET

Választhat havi/negyedéves/féléves/ éves rendszerű szolgáltatást.

 

 

 

Szaktanácsadás, képviselet: 

 • Közreműködés a munkavédelmi hatósági ellenőrzésein, a munkabalesetek kivizsgálásában.

 

Ellenőrzések, nyilvántartások, karbantartások végzése, dokumentumok aktualizálása:

 • A megbeszélt rendszerességgel az épület munkavédelmi bejárása a szabályok megtartásának ellenőrzése, hiányosságok feltárása, a szükséges ellenőrzések, nyilvántartások végzése céljából.
 • Szükség esetén munkavédelmi üzembe helyezések, felülvizsgálatok végzése.
 • Évente a cég /egyéni vállalkozás/ munkavédelmi dokumentumainak aktualizálása a bekövetkezett változásoknak, a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

 

Egyedi megállapodás alapján egyéb szolgáltatások (pl. több telephely, külső munkavégzés helyszínének munkavédelmi felügyelete stb.). 

Honlap készítés